digital marketing_pictogram.png

Digitālā mārketinga pamati

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par digitālā mārketinga pamatiem. Pēc programmas apgūšanas dalībnieks būs spējīgs izvēlēties piemērotākos digitālos kanālus esošo un potenciālo klientu sasniegšanai, kā arī sagatavot un uzturēt informāciju digitālajos kanālos par produktiem un pakalpojumiem.

Mācību ilgums un formāts

16 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Digitālā mārketinga iesācēji

Tehnoloģijas

Tīmekļa vietnes
Sociālo mediju kanāli

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Pamata IT prasmes.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

•    izprast digitālā mārketinga pamatprincipus,
•    nošķirt tradicionālo un digitālo pieeju,
•    novērtēt pieejamo kanālu klāstu un izvēlēties piemērotākos,
•    pielietot vienkāršas metodes mārketinga efektivitātes analīzei,
•    sagatavot un publicēt mārketinga informāciju izvēlētajos kanālos,
•    uzturēt un jaunināt mārketinga informāciju.

 

Galvenais uzdevums, ar kuru dalībnieks būs gatavs darboties pēc veiksmīgas kursa apgūšanas - gatavot un uzturēt mārketinga komunikāciju digitālajos kanālos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

  • Digitālais mārketings - 2.līmenis

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Atbildība

Kursa tēmas

1.    Digitālā mārketinga kanāli.
2.    Digitālo kanālu un mārketinga satura atbilstības kritēriji.
3.    Sociālo mediju mārketings.
4.    Video mārketings.
5.    Sociālo mediju komunikācijas ikdienas pārvaldība un atbalsts.
6.    Mārketinga investīciju atdeves analīze.

Cena: 300 EUR + PVN