digital marketing_pictogram.png

Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un apgūt prasmes par digitālā mārketinga un Google Analytics (GA) instrumentu izmantošanu lietotāju piesaistes datu vākšanai, analīzei un vizualizācijai.

Mācību ilgums un formāts

16 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Digitālā mārketinga speciālisti vai ikviens, kurš vēlas iegūt prasmes un zināšanas mārketinga datu analīzē ar GA

Tehnoloģijas

Google Analytics

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Pamata IT prasmes un Digitālā mārketinga lietpratējiem kursa tēmu pārzināšana.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku kolēģu atbalstu:

•    novērtēt mārketinga kampaņu efektivitāti,
•    pielietot mērīšanas paņēmienus, lai novērtētu lietotāju piesaisti,
•    veidot un optimizēt Google meklēšanas kampaņas,
•    iestatīt Google Analytics (GA) vidi mārketinga kampaņu vajadzībām,
•    segmentēt datus pārskatu vajadzībām,
•    analizēt datus pēc kanāla un auditorijas,
•    analizēt datus, izmantojot pielāgotos pārskatus,
•    orientēties Data Studio (DS),
•    savienot datus DS vidē,
•    izveidot jaunu pārskatu un pievienot diagrammas DS,
•    koplietot pārskatus ar citiem,
•    formatēt un noformēt ziņojumus DS.

 

Galvenais uzdevums, ar kuru dalībnieks būs gatavs darboties pēc veiksmīgas kursa apgūšanas - uzraudzīt tiešsaistes mārketinga tendences, izstrādāt digitālā mārketinga kampaņas un izsekot kampaņu sniegumu.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

  • Digitālais mārketings - 4.līmenis

e-CF 4.0

  • D.6. Digital Marketing - L.2

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Atbildība

  • Darbs komandā

Kursa tēmas

1.    Datu apkopošanas un Google Analytics (GA) konfigurēšana.
2.    Google meklēšanas kampaņu veidošana un optimizēšana.
3.    Datu segmentēšana analīzei.
4.    Data Studio (DS).
5.    Datu analīze.
6.    Pārskatu veidošana.
7.    Ziņojumu koplietošana.

Cena: 300 EUR + PVN