dati_pictogram_white.png

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt zināšanas un prasmes datu atlasei, strukturēšanai, analīzei, vizualizēšanai, datu izvērtēšanai un datos balstītu lēmumu pieņemšanai, kā arī sniegt zināšanas datu zinātnes pamatnostādnēs un terminoloģijā. 

Mācību ilgums un formāts

48 mācību stundas
Tiešsaistē

Mērķauditorija

Ikviens, kurš strādā ar datiem un vēlas pilnveidot prasmes datu analīzē, atskaišu un prezentāciju veidošanā, datos balstītu lēmumu pieņemšanai

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma Microsoft Excel

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība, vēlme apgūt jaunas lietas.

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki varēs patstāvīgi vai ar nelielu pieredzējušāku lietotāju atbalstu:

• lasīt, rakstīt un komunicēt datus izmantošanas kontekstā;
• noteikt datu avotus un to apstrādes mehānismus;
• veikt datu tīrīšanu;
• aprakstīt datu avotu un lietošanas principus;
• pielietot  labo praksi datu ievietošanai, rediģēšanai un dzēšanai;
• pielietot Microsoft Excel formulas un funkcijās datu analīzē;
• pielietot Microsoft Excel rakurstabulas (Pivottable) datu analīzei;
• pielietot pamatstatiskās funkcijas un jēdzienus;
• veidot vienkāršotu statistisko analīzi, lai izprastu datu trendus;
• veidot datu vizualizāciju, izmantojot datu diagrammas Microsoft Excel vidē;
• gatavot datu pārskatus, izmantojot Microsoft Excel vizualizācijas metodes;
• veidot datos balstītus stāstus;
• pielietot datu zinātnes terminoloģiju: AI, lielie dati, mašīnmācīšanās, datu sakasīšana, datu bāze, datu noliktava;
• pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;
• veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

  • Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

  • DIGCOMP 2.1 līmenis: 3

Caurviju kompetences

  • Komunikācija

  • Pašattīstība

  • Darbs komandā

  • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

1.    Datu avotu noteikšana un to importēšana
2.    Datu tīrīšana
3.    Datu avotu lietošanas principu noteikšana un aprakstīšana, ievērojot drošības un uzticamībās principus
4.    Labās prakses  pielietošana datu importēšanai, strukturēšanai, rediģēšanai, dzēšanai un uzturēšanai
5.    Datu atlases un apstrādes kritēriju formulēšana un pierakstīšana Microsoft Excel vidē
6.    Datu izmantošanas scenāriju veidošana Microsoft Excel vidē
7.    Microsoft Excel piemērotu funkciju un formulu izvēle uzdevumu mērķu sasniegšanai
8.    Datu atlase un analīze ar Microsoft Excel loģisko funkciju palīdzību
9.    Microsoft Excel formulu un funkciju piemērošana datu apgabaliem
10.  Datu filtrēšana un kārtošana pēc noteiktiem scenārijiem Microsoft Excel vidē
11.  Datu analīze, izmantojot rakurstabulas (Pivottable)
12.  Pamatstatisko funkciju un jēdzienu pielietošana, risinot uzdevumus ar Microsoft Excel rīkiem (vidējais,
        standartkļūda, mediāna, standartnovirze,…)
13.   Vienkāršotas statistiskās analīzes īstenošana, lai izprastu datu trendus
14.   Datu vizualizācija,  izmantojot datu diagrammas Microsoft Excel vidē
15.   Datu modeļu izmantošana datu integrēšanai no vairākām Microsoft Excel tabulām
16.   Datu sagatavošana datu pārskatu veidošanai sadarbībā ar citiem komandas dalībniekiem
17.   Datos balstīto stāstu veidošana
18.   Datu zinātnes koncepti un terminoloģija: AI, lielie dati, mašīnmācīšanās, datu sakasīšana , datu bāze, datu noliktava
19.   Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) principu ievērošana, strādājot ar datiem
20.   Sadarbošanās ar kolēģiem, partneriem un klientiem datu apstrādes, analīzes un prezentēšanas procesos

Cena: 1500 EUR + PVN