top of page
Mācību dalībnieku pieredze

Visaugstāk mācību dalībnieki ir novērtējuši pārdomātas mācību programmas un lielisku mācību organizāciju, mūsu pieredzējušos un aizrautīgos pasniedzējus, kā arī iespēju strādāt grupās un iegūtās zināšanas tūlītēji pielietot praksē.

"Mācības patika, pasniedzējs bija ļoti aizrautīgs un zinošs, labprāt pastāstīja arī plašāk nekā tas bija mācību programmā. Viss bija ļoti organizēts un saprotams. Dažas tēmas labprāt mācītos klātienē, bet tas vienkārši nedaudz atvieglotu sadarbību. Kopumā kurss patika un bija tiešām noderīgs."

 - Praktiskās programmēšanas pamati Python valodā

"Paldies par ļoti vērtīgiem kursiem. Kursu programma ir pārdomāta, pasniedzējs ļoti labi vada šo kursu, labi paskaidro, interesanti un daudzveidīgi uzdevumi."

***
"Priekš manis viss ir izcili. Nezinu, ko varētu darīt vēl labāk. Pirmkārt, ir prezentācijas par tēmām un uzdevumi; otrkārt, kopā veidojam risinājumus uzdevumiem, dalāmies ar uzdevumu risinājumiem; treškārt, nodarbības tiek ierakstītas, ja ir nepieciešamība, tad var noskatīties un vēlreiz visam ieziet cauri."

- Praktiskās programmēšanas pamati JavaScript valodā

"Visa informācija bija ļoti noderīga un praktiski izmantojama! Ļoti laba kursu organizācija un izvēlētās apmācības metodes."
***
"Paldies par kursu! Ļoti jēgpilns un noderīgs, patika teorijas nodarbības un praktiskie darbi. Jā, brīžiem uznāca pārdomas, vai tiešām tie praktiskie darbi nepieciešami tik daudz, bet šodien, beidzot kursu, ir skaidrs - ir vajadzīgi!"

- ISTQB® programmatūras testēšanas pamati

"Paldies, fantastisks pasniedzējs, iegūts daudz praktisku, pielietojamu zināšanu, kas noderēs ikdienas darba efektivitātes uzlabošanai. Grupā bija līdzīgs priekšzināšanu līmenis, tāpēc bija atbilstoša mācību gaita un interesanti darboties grupu darbos."

- Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI

"Informācijas bija ļoti daudz, lai visu pilnīgi apgūtu vajadzētu vēl papildus laiku, tomēr uzskatu, ka ieguvu no mācībām maksimumu. Patika grupu darbs, tas bija noderīgs treniņš, kurā nostiprināt iegūtās zināšanas."

- Datu analīze ar Microsoft BI un Python

"Galvenais secinājums - programmas R apguve prasa lielu pacietību un pūles, programmas iespējas ir ļoti plašas, bet tā nav vienkārša. Šīs mācības bija ļoti noderīgas, lai strukturēti iepazīstinātu ar dažādām programmas iespējām, un dotu bāzi tālākai attīstībai pašmācības ceļā. Uzdevumi no pasniedzēja bija izaicinoši, bet tai pat laikā radīja azartu "cieto riekstu" pārkost, un tāpēc gandarījums par paveikto bija vēl jo lielāks. Apjomīgā programma arī mani apmierina. Lai arī temps bija ātrs, negribētu iemainīt pret lēnāku un uzzināt mazāk. Augsti novērtēju pasniedzēja darbu, manuprāt, viņš strādāja ar pilnu atdevi, vienmēr bija sagatavojies, punktuāls, atvērts, viegli pieejams."

- Datu analīze un vizualizācija ar R programmēšanas valodu

"Kurss ļoti patika! Patika viss. Patika nodarbību struktūra - bija teorētiskas nodarbības, bet lielāko uzsvaru Toms lika uz praktiskiem uzdevumiem, kas, man liekas, ir vienīgais veids, kā var iemācīties programmēt. Patika Toma individuāla pieeja visiem kursa dalībniekiem un grupām - viņš vienmēr palīdzēja, ja bija jautājumi, un pielāgoja nodarbību saturu un tempu kursa dalībniekiem (kas nebija vienkārši, jo cilvēki acīmredzot bija ļoti dažādi).  Kurss bija intensīvs, bija daudz uzdevumu un daudz darba pie projekta, bet nevienā brīdī nenožēloju, ka sāku mācīties. Īstenībā žēl, ka viss beidzās :)"

- Tīmekļa skarpēšanas tehnoloģijas ar Python bibliotēkām

"Mācību virziens, programma, vieslektori un kopumā gūtās zināšanas ir ļoti aktuālas un noderīgas ikvienam, kurš vēlas attīstīt savu karjeru, strādā kā vidēja vai augsta līmeņa speciālists/-e (IT, produktu attīstības, pārdošanas, HR, mārketinga u.c. ar uzņēmuma izaugsmi saistītā lomā), tāpat arī vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem. Kā arī ikvienam, kas vēlas savu profesionālo sniegumu pilnveidot un tiecas pēc izaugsmes."

- Digitālās transformācijas plānošana, ieviešana un vadība

"Bija ļoti interesanti gan iegūt pilnīgi jaunas zināšanas, gan papildināt jau esošās. Patika, ka bija daudz praktisko darbu grupās, kur varēja iegūt praktiskās iemaņas par klasē mācīto.”  
***
“Pateicoties regulārajiem praktiskajiem darbiem sanāca ļoti labi apgūt Trello, Jira un Confluence.”

- Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai

"Augsti vērtēju pasniedzēju spēju uzturēt nodarbībās interaktivitāti, nemācot tikai sausu teoriju, bet liekot uzsvaru uz praktiskām iemaņām un sadarbību starp kursa dalībniekiem. Ticu, ka tas palīdzēja labāk apgūt mācību vielu, satuvināt kursa kolektīvu un uzturēt interesi par mācībām.
Lai arī mācību apjoms bija liels un dažreiz bija grūti pieslēgties mācībām pēc garas darba dienas vai brīvdienās, kopumā pēc kursa beigām ir pozitīva pēcgarša. Šķiet, ka tas bija lietderīgi pavadīts laiks. Vai pēc šī kursa es tuvākajā laikā mainīšu savu profesiju? Visticamāk, ka nē. Bet tāds nebija mērķis piesakoties. Esmu paplašinājis redzesloku, iemācījies kaut ko jaunu, kas, iespējams, kaut kad noderēs esošajā darbā, bet varbūt kādu dienu arī pāriešu uz šo sfēru."

- Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība

"Patika uzzināt ko vairāk par dažādām praksēm, jo ikdienā ir nācies strādāt vien ar dažām. Kursi noteikti bija ieguvums."

ITIL®4 praksēs balstīta informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldība

"Programma bija ļoti noderīga, labs temps - pietiekami, lai visus uzdevumus izpildītu. Man bija iepriekš maza pieredze šajā jomā, bet kursa laikā uzzināju tiešām ļoti daudz jaunas informācijas, bez kuras īstenībā nevar iztikt. Pasniedzējs foršs, saprotami izskaidro, labi piemēri, kā arī forši, ka ar humoru. Lekcijas nelikās sausas. Kopumā jūtos droši ar kursā apgūtajām zināšanām."

 - Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress rīkiem

bottom of page