Microsoft Power Automate automatizētu darbu plūsmu veidošanai (DigComp L3)

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sniegt  zināšanas un prasmes izmantot Microsoft Power Automate tehnoloģijas ikdienas rutīnas darbu un procesu automatizācijai. 

Izglītības programma ir izveidota ņemot vērā  Eiropas Komisijas Digitālās kompetences ietvarstruktūras (DigComp) vadlīnijas un atbilst DigComp 3. kompetenču līmenim (L3) -  pēc sekmīgas programmas apgūšanas izglītojamais spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas  problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

Mācību ilgums un formāts

160 mācību stundas:

60 stundas tiešsaistē ar

pasniedzēju un 100 stundas

projektu un patstāvīgais darbs

Mērķauditorija

Mērķauditorija

Ikviens, kurš vēlas apgūt Microsoft Power Automate tehnoloģijas ikdienas rutīnas darbu un procesu automatizācijai.

Tehnoloģijas

Windows operētājsistēma

Microsoft Teams for Education

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automation desktop

Priekšzināšanas un priekšnoteikumi dalībai

Vismaz vidējā izglītība

Mācīšanās rezultāti

Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas kursa dalībnieki spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā: 

• izprast  Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate Desktop iespējas un pielietojumu;

• pielāgot Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate desktop darba uzsākšanai; 

• vizualizēt darba procesus un plūsmas;

• identificēt darba plūsmu automatizācijas iespējas un izvēlēties piemērotāko darba plūsmas veidu;

• veidot automatizētas darba plūsmas starp iecienītākajām programmām un pakalpojumiem, izmantojot Power Automate grafisko lietotāja interfeisu (GUI);

• pielietot mainīgos, loģiskos operatorus un ciklus automatizēto darba plūsmu izveidē;

• pielietot izteiksmes (skriptus), lai automatizēto darba plūsmas;

• izprast RPA (robotic process automation) tehnoloģijas, to nepieciešamību un pielietojumu;

• veidot RPA darba plūsmas, izmantojot Power Automate Desktop grafisko lietotāja interfeisu (GUI);

• testēt, atkļūdot un pārvaldīt automatizētās darba plūsmas;

• izmantot Power Automate ar citiem Power Platform produktiem – Power BI, Power Apps

• pielietot Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principus;

• veidot sadarbību ar kolēģiem, partneriem un klientiem darba plūsmu automatizēšanas procesā.

Programma attīsta e-kompetences un caurviju kompetences

DIGCOMP 2.1

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu identificēšana

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša lietošana

 

3. līmenis: 

 persona spēs patstāvīgi veikt skaidri definētus rutīnas uzdevumus un risināt vienkāršas problēmas, kas rodas šo uzdevumu izpildes gaitā.

e-CF 4.0

 • D.7. Data Science and Analytics L1

Caurviju kompetences

 • Komunikācija

 • Pašattīstība

 • Darbs komandā

 • Iniciatīva

Materiāli kursa dalībniekiem

Pasniedzēja sagatavota darba burtnīca ar uzdevumu aprakstiem

Kursa tēmas

 1. Ievads Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate Desktop tehnoloģijās un rīkos

 2. Microsoft Power Automate un Microsoft Power Automate desktop darba vides sagatavošana

 3. Darba procesu un darba plūsmu analīze un to automatizācijas iespējas

 4. Power Automate automatizēto darba plūsmu izveide, izmantojot grafisko lietotāja interfeisu (GUI)

 5. Mainīgo pielietošana un darbības ar tiem

 6. Loģisko operatoru un ciklu pielietošana 

 7. Izteiksmju (skriptu) pielietošana 

 8. RPA (robotic process automation) tehnoloģijas, to nepieciešamība un pielietojums

 9. RPA darba plūsmas izveide, izmantojot Power Automate Desktop grafisko lietotāja interfeisu (GUI)

 10. Automatizēto darba plūsmu testēšana, atkļūdošana un pārvaldīšana

 11. Power Automate izmantošana ar citiem Power Platform produktiem

 12. Sadarbība ar kolēģiem, partneriem, klientiem, ieviešot automatizācijas risinājumus un prezentējot rezultātus.

 13. Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (VDAR) principi un noteikumi attiecībā uz datiem un to kopīgošanu

Cena: 51,20 EUR projekta dalībniekiem, pilna cena 512 EUR